Poskytnuté informace


Mimo zákonem dané informace poskytuje obec informace také prostřednictvím:

  • tabule obecního úřadu
  • webové stranky obce
  • zpravodaj obce


2012

  • informace o svozu odpadu

2011

Informace nebyla požadována