Hospodaření obce


Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.  Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.

Archiv 2015-2019

2020

Schválený_rozpočet_obce_zalužany_na_rok_2020

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Zalužany na roky 2020 - 2021

Kam dál?