Výbory a komise


        Finanční výbor

 • Předsedy finančního výboru - Jitka Lexová
 • členové finančního výboru   - Ing. Josef Mezek a Miroslav Peterka 

   

  Kontrolní výbor

 • předseda kontrolního výboru -  Ing. Josef Mezek
 • členové kontrolního výboru   - Jitka Lexová a Tomáš Haluška


  ZO určilo tyto druhy komisí: kulturně sportovní komisi, komisi životního prostředí a stavební komisi.

 • Kulturně sportovní komise:   předseda:  Miroslav Peterka   členové:   Leoš Koňařík, Jitka Lexová
 • Komise životního prostředí:  předseda:  Tomáš Haluška      členové:   Miroslav Peterka, Ing. Josef Mezek
 • Stavební komise:                  předseda:   Leoš Koňařík        členové:    Ing. Josef Mezek, Tomáš Haluška