Zámek


Zámek

Nejcennější částí Zalužan je historické jádro obce zahrnující náves se zámkem s nejbližším zastavěním. Vývoj zámeckého objektu souvisí s vývojem obce. Zprávy o tvrzi se objevují až v 15. st., ale podle charakteru zastavění lze předpokládat, že již před tím existovalo zemanské sídlo v dřevěném dvorci na místě tvrze. Hlavní zásluhu na vývoji šlechtického sídla měl pan Adam Loubský. Kolem r. 1650-1660 byl zbořen východní čelní trakt tvrze s bránou s padacím mostem nad zasypaným příkopem.V severním křídle byl pivovar, obyvatelný byl jen jižní trakt. Na východ od zámku byl vybudován hospodářský dvůr. Po r. 1715 byl zpustlý západní trakt přestavěn, zvýšen o obytné patro a přistavena zámecká kaple Panny Marie. Údaje o stavebním vývoji zámku nejsou úplné.
Do r. 1889 bydleli na zámku zalužanští fundační kaplani. V r. 1974 byl zámek předán do správy Okresního kulturního střediska v Příbrami.
V prvém poschodí objektu byla zřízena expozice "Muzeum středního Povltaví", v druhém poschodí instaluje Národní galerie Praha ve spolupráci s Muzeem hl. města Prahy etapově v dvouletých turnusech výstavu "České výtvarné umění 19.století".
Zámek včetně pozemku je zapsán v seznamu kulturních památek. Budova zámku je v dobrém stavu, park bude vyžadovat rozsáhlejší úpravy.

 

Zámek

Od roku 1804 do roku 1922 vlastnili zámek Schwarzenberkové. Novým majitelem se v roce 1924 stala rodina Václava Biskupa ze Žbonína, jehož potomci zámek zrestituovali.

Objekt prošel mnoha přestavbami, v 18. století bylo přistavěno druhé patro zámku a zřízena zámecká kaple Sv. Antonína. Poslední významná rekonstrukce proběhla v letech 1920 - 1924. Po vynucené přestávce ve vlastnictví byly provedeny další nutné opravy a od roku 1997 do roku 2005 byl zámek pronajat rodině Carla Albrechta Waldsteina - Wartenberg jako rodinné sídlo.

Od 1. srpna 2019 je zámek k dispozici jako soukromé sídlo při pobytu v České republice rodině Blanky a Maxe Tea Milfait.  

Renesanční zámek v obci Zalužany je zpřístupněn veřejnosti prosvatební obřady. V klidném romantické prostředí zámku nebo
zámeckého parku je možno uzavřít sňatek v absolutním soukromí, pouze v přítomnosti rodiny a přátel.
Další podrobnosti, týkající se termínů svateb, kontaktů na matriku,fotografy, naleznete na internetových stránkách 

www.zamekzaluzany.cz.