Poskytnuté informace


Mimo zákonem dané informace poskytuje obec informace také prostřednictvím:

  • tabule obecního úřadu
  • webové stranky obce
  • zpravodaj obce