Partneři a dotace


Poskytnutí dotace podle:
Programu 2021–2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Veřejná infrastruktura.Oblast podpory Technická infrastruktura:

Na zajištění realizace Projektu Nákup nových úsporných led svítidel pro VO obce Zalužany, evidenční číslo Projektu FRV/VEI/048468/2022.

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje v maximální výši 195 380 Kč, maximálně však ve výši 85 % celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci projektu.

Minimální finanční spoluúčast Příjemce činí 15 % z celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci projektu.