Informace o radonu


Informace Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále „SÚJB“) ve věci ochrany
osob žijících a pracujících na území Vaší obce před ozářením z radonu.

Informace v PDF