Zastupitelstvo


Tomáš Pechar - starosta,              tel.:+420 775 656510,  pechar@mybox.cz
František Hodouš- místostarosta, tel.:+420 603 427589,  f.hodous@seznam.cz

Tomáš Haluška - zastupitel
Leoš Koňařík - zastupitel
Jitka Lexová - zastupitel
Miroslav Peterka - zastupitel
Ing.Josef Mezek- zastupitel