Výroční zprávy


 V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Obec Zalužany  tyto  výroční zprávy:

 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 [PDF 21.71 kB]

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 [PDF 88.91 kB]

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 [PDF 123.21 kB]