Veřejné pohřebiště


Obec Zalužany je provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Řád pohřebistě


 
 
 

<br />  <body><br />   <p>Na této stránce jsou použity rámce, prohlížeč je však nepodporuje.</p><br />  </body><br /> 
 
 
 

<br />  <body><br />   <p>Na této stránce jsou použity rámce, prohlížeč je však nepodporuje.</p><br />  </body><br />