Rozvoj obce


Nákup techniky

Termín

3/2023

STAV PROJEKTU

Zahájení
Zadaní / záměr
Projekt
Výběr dodavatele
Realizace
Převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.